KLAUSIMAI-ATSAKYMAI APIE VYRUS

1) Kaip vyras buvo suvokiamas šeimoje bei visuomenėje, žvelgiant iš istorinės perspektyvos?


Ši tema labai plati. Faktas, kad visais laikais iš vyro tikimasi, kad jis rūpinsis šeima, bus jos maitintojas, saugos ir, reikalui esant, apgins šeimą. Vyrai buvo ir yra kariai, medžiotojai, amatininkai, ūkininkai ir t.t. Vyras visada atsakingas už: saugumą, teritorijos valdymą, verslumą. Kai nebuvo ar buvo mažiau technologinių išradimų, sprendimų, tėvas ir sūnus praliesdavo daugiau laiko kartu, kad sūnus perimtų vyriškas padermes, išmoktų vyriško amato, kurį tėvai perduodavo iš kartos į kartą savo sūnums. Tai dar prieš kelis metus mačiau Peru džiunglėse ir kitose mažiau "civilizacijos" įtakotose šalyse. Tėvas ir sūnus su kitais giminės vyrais dienos metu vykdo vyriškus ūkio darbus, o moterys ir dukros atlieka namų ruošos darbus, rūpinasi buitimi. Vakarais šeimos susėda kartu prie bendro stalo, leidžia laiką kartu. Šeima - kaip vieninga nedaloma grandinė. Tai labiau primena komandinį modelį. Labai aiškus pasiskirstymas, kas už ką atsakingas. Sūnaus mokytojas yra tėvas ir senelis, dukros - mama ir senelė. Tai klasikinė dalis.

Tuo pačiu mes galime rasti vyro atsakomybes Bibiljoje ir kitose knygose. Labai aiškiai pavaizduotas vyro vaidmuo šeimoje. Atspindi tuos pačius faktus. Tai manau, kad klasikinėje šeimoje matome pasiskirstymą tiek darbų, tiek atsakomybių. Vyro viena didžiausių atsakomybių buvo šeimos saugumas. Kitaip, jo teritoriją, turtą, net moteris galėjo užvaldyti kiti vyrai.

2) Kaip laikui bėgant keitėsi vyro vaidmuo? (Ir kodėl keitėsi?)

Lakui bėgant vyro vaidmuo labai pasikeitė po pirmo ir antro pasaulinių karų. Didžioji dalis visuomenės vyrų žuvo karuose, kita dalis išvešta į konclagerius, Sibirą. Kitaip galime pavadinti šį periodą “valymu”. Mes puikiai žinome karo meną. Į karą vyksta patys stipriausi ir bebaimiai vyrai, kurie myli šeimą bei savo šalį. Karo metu Lietuva prarado daug geros genetikos. Karo meno technologoja yra labai paparasta. Pirma-užimti šalį. Antra-išnaikinti stipriausius vyrus. Trečia-užvaldyti jų moteris ir įvežti į šalį naują “spermą”. Ketvirta-pakeisti šalies kultūrą ir sąmonę. Tai klasikinis modelis, kurį naudojo Ispanai ir anglai- Amerikoje, japonai-Kinijoje, mongolai-Azijoje ir t.t. Tarybinis režimas pakeitė vyrą iš esmės. Kodėl? Vyras pametė šeimos vertybes, atsakomybę, didžiulė dalis nusirito iki alkoholizmo. Sūnus pradeda auginti mamos, atsakomybę už šeimą palaipsniui perima moterys. Vyras pameta šeimos gynėjo vaidmenį, tampa labiau atskalūnu nei šeimos saugotoju. Tarybinis laikotarpis pakeitė šeimos modelį. Kodėl? Šiam režimui buvo reikalingi paklusnūs vyrai, o ne kovotojai.

3) Ar galima teigti, kad šalia žodžio “vyriškumas” yra daugybė stereotipų? Jei taip, kokie jie? ir 4) Koks vyras yra XXI amžiuje? Koks jo vaidmuo modernioje visuomenėje?


Manau stereotipus kuriame patys, nes norime pakeisti vyrą iš esmės. Nors tarybinis laikotarpis jau senai praėjo, bet kažkam naudinga, kad vyrai taptų “silpnąja lytimi”. Esame daug laisvesni, bet tuo pačiu ir pametame šeimos vertybes. Vyrai jau nežino, kas yra vyriškumas. Moterys vyriškumą supranta labiau nei patys vyrai. Moterys labiau evoliucionavo nei vyrai ir dažnai jos daugiau "neša ant savo pečių" nei vyrai. Tik kyla klausimas, kokių nori vyrų šiuolaikinės moterys? Kas moteriai yra vyriškas vyras? Esu nemažai su jomis apie tai diskutavęs, atviravęs. Per konferencijas aš dažnai užduodu klausimą, kokių moterys nori vyrų. Dažniausi atsakymai: atsakingas, rūpestingas, rūpinasi šeimos finanasais, saugumu, padeda auginti vaikus, verslus, turintis tikslų ir savo mylimą hobį. Aš manau, kad šiuolaikiniai vyrai yra dar neatsigavą po tarybinio laikotarpio, dar per mažai laiko praėjo. Pasakyčiau, kad “bekiaušiai vyrai” augina nepasitikinčių vyrų kartą. Skyrybų skaičius jau daug ką rodo - vyrai pametė šeimos vairą, nes moteris pirma priima sprendimą skirtis. Moteris labiau žino, ko nori. Tada kyla klausimas, kam reikalingas vyras? Jau dabar yra visuomenėje vyrų, kurie pasimete, patys nežino, ko nori. Šiuolaikiniai vyrų veidai, kaip “baby face'ai”, be pasitikėjimo, be drąsos. Jei jie gyventų gamtoje, juos, tiesiog, “suėstų” daug stipresni vyrai. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje vyriškumo tema vis labiau paliečiama.

5) “Vyrai – nebevyriški”. Labai dažnai tokį posakį galima išgirsti visuomenėje. Iš kur tokia mintis kilo?

Manau, kad tai labai aiškus atsakymas. Klasikinis vyro modelis. Dabar jis yra skaldomas ir bandome pritempti visus vyrus prie vyriškų vyrų. Tūkstančius metų vyras atliko savo vaidmenį šeimoje tiek visuomenėje ir per paskutinį dvidešimtmetį norite pakeisti vyriškumo sąvoką. Manau mes istorijos neištrinsime. Man vyriški vyrai: Kristus, Krišna, Alachas, Dzeusas ir t.t. Pasaulyje yra daug nuostabių šeimos vyrų, kurie padeda kitoms šeimoms, augina paliktus vaikus. Vyriškas vyras atsakingas ne tik už savo šeimą, bet ir už savo šeimos, bendruomenės vertybes, yra pavyzdys visuomenėje, dėkingas savo tėvams ir protėviams už gyvybę. Jei vyras negerbia savęs, savo šaknų, savo kultūros, tada sukurkite jam kitą pavadinimą. Jei vyras palieka šeimas, vaikus, tėvus, tai nėra vyriškas vyras. Tik vyras ir moteris, kaip komanda, gali sukurti naują gražų pasaulį. Užauginti palikuonis ir perduoti šeimos tradicijas ir vertybes.

6) Ar galima teigti, kad vyro padėties pokyčiai visuomenėje tiesiogiai siejasi su moterų padėties pokyčiais?

Taip. Jau minėjau, kad moteris evoliucionavo daug labiau nei vyras. Moeris labai išlaisvėjo ir praplėtė savo galimybių ribas. Moteris žino, ko nori, labiau nei vyras. Kas dažniausiai šeimoje, kas priima sprendimus dėl šeimos tikslų, krypties, būsto pirkimo, kelionių, aprangos ir t.t ? Manau, aiškus atsakymas visiems. Manau, kad laikas vyrui susiimti ir tapti šeimos kapitonu, komandos dalimi, o ne būti tik vykdytoju. Jei vyras labiau žinotų kas esąs, kur jis eina, kokios jo atsakomybės šeimoje, skyrybų skaičius būtų daug mažesnis. Vyrai, manau, kad užteks dreifuoti ir pradėkite prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, savo šeimą, vaikus. Vyrai pamiršo, kad nuo jų priklauso, kokie užaugs ateinanti karta. Jau dabar matome, kad vyrai kratosi atsakomybių, bet būna, kad ir mamos, įtakotos to, kad augo be vyriško tėvo ar kito asmens pavyzdžio, mano, kad gali vienos užauginti berniukus vyrais, - kas yra absurdas. Berniukui reikia tėvo arba vyriško pavyzdžio. Mamos šiais laikais prisiima ar turi per daug atsakomybių. Tada kyla klausimas, kam reikalingas vyras? Tegul į šį klausimą kiekvienas atsako sau asmeniškai.